ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อก ครูหนิง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ผู้เข้าชมบล็อกสามารถดูรายละเอียดและเนื้อหาการนำเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้

วันเด็กแห่งปี 54

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553

กลอนสำหรับเด็ก

หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน
เจ็ดวันฉันนั่งนั่งนับ
อาทิตย์ลับเริ่มสีแดง
วันจันทร์นั้นเปลี่ยนแปลง
เป็นสีเหลืองเรื่อเรืองตา
วันอังคารสีชมพู
ช่างงามหลูดูทีท่า
วันพุธสุดโสภา
เขียวขจีสีสดใส
วันพฤหัสบดีประสานสีแสดวิไล
วันศุกร์ฟ้าอำไพ
เสาร์สีม่วงเด่นดวงเอย
เพลงอาบน้ำ
อาบน้ำแล้วสบายตัว
สบายหัวหนูหมั่นสระผม
ตัดเล็บที่มันแหลมคม
ปากหอมน่าดมเพราะหนูแปรงฟัน